mobil: 0911 569 888
e-mail: servis@turba.sk

TurboTech s.r.o.
K Cintorínu 89
010 04 Žilina - Bánová

GPS adresa:
N 49° 11' 41.7"
E 018° 43' 19.4"

Otváracie hodiny
V pracovných dňoch štandardne:
od 9:00 do 13:00 hod.
Po dohode sa prispôsobíme:
od 07:00 do 17:00 hod.

Servis vstrekovačov a vstrekovacích trysiek

Elektromagnetické vstrekovače a trysky

S elektromagnetickými vstrekovačmi sa najčastešie stretávame vo vysokotlakom systéme Common Rail. Ich funkciou je pod vysokým tlakom vstrekovať palivo. S elektromagnetickými vstrekovačmi sa získava vysoká flexibilita a účinnosť vstrekovacieho systému. Palivo je vo vysokotlakom zásobníku paliva pod stálym tlakom, ktorý je nezávislý na otáčkach motora, alebo vysokotlakom čerpadle. Vstrekovače môžu rozdeliť dávku na niekolko menších dávok ako je predvstrek, pilotný vstrek.

Každá novšia generácia vysokotlakého palivového systému prináša vyšší tlak s väčším počtom rozdelenia dávok na jeden pracovný cyklus s výsledkom spresnenia každej vstrekovanej dávky. Zvýšením tlaku a zmenšením otvoru na tryske sa dosiahne väčšia atomizácia paliva zo ziskom homogénejšej zmesi. Zlepšujú sa emisné parametre s výsledkom zniženia spotreby paliva. Zvýšením počtu dávok na jeden pracovný cyklus sa získa mäkší chod motora s kultivovanejším správaním.

Piezoelektrické vstrekovače a trysky

Výhodou piezoelektrických vstrekovačov je rýchlejší reakčný čas vstreku (okolo 0,1 ms). V porovnaní s elektromagnetickými vstrekovačmi sú desaťkrát rýchlejšie. Vyšší tlak a rýchlosť piezoelektrických vstrekovačov umožňuje rozdeliť objem dávky paliva do viacerých menších vstrekovaných dávok, čím sa dosahuje vyššia atomizácia a presnosť dávkovania. Výsledkom je lepšia účinnosť spaľovacieho procesu.

Priebeh kontroly a opravy vstrekovačov a trysiek

Vždy sa musí vstrekovač očistiť pred testovaním. Až po otestovaní vstrekovača má mechanik informáciu zo špecializovaného testovacieho stroja Bosch EPS200A (testované vstrekovače Bosch a Zexel), alebo zo stroja Hartridge CRi-PC (testované vstrekovače Delphi, Denso, Siemens a VDO) či je vstrekovač dobrý alebo zlý a ak zlý či je možná oprava na základe výsledných testovacích údajov.
Až po kompletnom rozobratí a vyčistení vstrekovača sa začína mikroskopom analizovať povrch a rozsah poškodenia jednotlivých komponentov. Kontroluje sa: sedlo ventilu, zdvíhadka, vstrekovacia tryska. Zistené poškodené diely meníme za nové originálne diely.

Pri skladaní vstrekovača dodržiavame vysokú čistotu a predpísané krútiace momenty.

Po zložení vstrekovača, opakujeme testovanie vstrekovača, či bola oprava úspešná na strojoch Bosch EPS200A (vstrekovače Bosch a Zexel), alebo Hartridge CRi-PC (vstrekovače Delphi, Denso, Siemens a VDO). Meranie prebieha že sa natlakuje vstrekovač na maximálny prevádzkový tlak a čaká sa niekoľko minút či sa na špičke trysky nevytvorí kvapaka. Potom sa simuluje prevádzkový režim motora od voľnobežných otačiek cez minimálne, stredné až po maximálne otáčky motora. Namerané výsledné hodnoty sú automatický porovnávané s databázovými predpísanýmy tolerančnými hodnotamy. Ak sú všetky namerané hodnoty v toleračnom poli je vstrekovač automaticky vyhodnotený ako funkčný. Je možné za úplatu vytlačiť merací protok, ktorý je informáciou pre zákazníka o stave vstrekovača.